Bad Times

Bad Times

When I’m forcing through the pain
I laugh
When I think of the times in peace
Knowing that it will end so soon
And there will be sunny days again

And the blood
It will be washed away, and I will smile
But now it hurts
And I do my best to think it through
By thinking of the things I’d like to do
When it’s over

Pain will soon vanish, but so will your life…

It’s cold
But I won’t freeze to death
I’ll just be strong till tomorrow
Then I’ll be having a good time

Need food
But still, if I ate I would be craving for more
So I wait
Every second leads to a start, but also an end

Would it be best to let it all go…?

Can’t take…
Now I resent those happy days
When I felt bad

More blood…
I bleed from my cold wounds, refusing to heal
I feel empty inside

I don’t care if this is the end
I’ll try, to pretend
I will live a new life, where I’d be just fine
And where the sun won’t deny to shine
When I’m forcing through the pain
I laugh
When I think of the times in peace
Knowing that it will end so soon
And there will be sunny days again

Fade Away

Fade Away
 

Thank you for you believed in me
Thank you for the trust
Look at what I'll never be; Your words will turn to dust
"Don't you be afraid, it's over soon"
That's what you said, and then I'd resume

Never think that I'm right when I'm wrong
You all know that I will never belong
You all know that I will fade away
Never think that I will last this long
Never think that I will sing my song
You all know that I would like to be alone
 

I'd make a great friend to the damned
We're all jammed, in this place called Hell
We hide in our shells and for you, we're nothing but dirt
Did you know? We're real people and we hurt
 

Never think that I'm right when I'm wrong
You all know that I will never belong
You all know that I will fade away
Never think that I will last this long
Never think that I will sing my song
You all know that I would like to be alone
 

I stopped breathing when I was five
Then I knew I wouldn't survive
When even you can hate, where the fuck is faith?
Or are we just, not the ones to live
Not the ones to forgive, could we all, just make it all stop?
 

Never think that I'm right when I'm wrong
You all know that I will never belong
You all know that I will fade away
Never think that I will last this long
Never think that I will sing my song
You all know that I would like to be alone

Think Outside the Box

Think Outside the Box

I'm thinking outside the box again, trying to start something new
A revolution within the simple mind, but what can a poor man do?
I'm looking for answers I cannot ask, would it be better if we all died?
If one man could destroy the world alive; could we blame him if he tried?

What if we lived forever? Would we then grow pleased?
We could live our life without a fear, we could live it all with ease
And also the world grew bigger, so we all could live in peace
More of the friends you love as one, but the hatred will also increase

If we don't die, it's worthless to try
I we all burn, we could al least say good-bye...

I'm thinking outside the box again, trying to start something new
A revolution within the simple mind, but what can a poor man do?
I'm looking for answers I cannot ask, would it be better if we all died?
If one man could destroy the world alive; could we blame him if he tried?

What if I gave a man my word? Would he trust me with all his heart?
Would it make him happy a day, or would it tear his heart apart?
I lose my friends when asking: why? They would always answer: I'm fine!
I hate the words: I'm sorry, they give so much meaning and they're oh, so divine!

If we don't die, it's worthless to try
I we all burn, we could al least say good-bye...

I'm thinking outside the box again, trying to start something new
A revolution within the simple mind, but what can a poor man do?
I'm looking for answers I cannot ask, would it be better if we all died?
If one man could destroy the world alive; could we blame him if he tried?

What if I gave a man my word? Would he trust me with all his heart?
Would it make him happy a day, or would it tear his heart apart?
I lose my friends when asking: why? They would always answer: I'm fine!
I hate the words: I'm sorry, they give so much meaning and they're oh, so divine!

Think outside the box!
Don't listen to them this day!
They will miss your sorrows and shocks
But you will find your way...
So think outside the box, just for one more day...


En Utfordring?

En utfordring?
Når noen spill bare blir for lette...

Har det skjedd ofte at du har blitt veldig god i et spill? Så god at det ikke blir vanskelig lenger? Det har skjedd med meg, det nyligste var Final Fantasy X, et rollespill utenom det vanlige.
Første gangen jeg spilte kom jeg meg gjennom spillet ganske lett, jeg brukte ca. 40 timer, det er faktisk ikke så lenge når det er første gangen du spiller. Men så kom det selvsagt til det punktet der hver motstander ble for lett...selv ”superbossene”.
I de fleste rollespill (Rpg) blir du sterkere jo flere kamper du vinner, for når du vinner kamper, vinner du experience (erfaringspoeng). Så når du har maksimert alt du kan på både helse, hvor mye skade du tar, hvor mye skade du tåler og så videre, så blir det litt for lett...

**Noe av det følgenede materialet kommer du nok ikke til å forstå om du ikke har spilt dette spillet før**:
  -Jeg har slått alle Dark Aeons
  -Jeg har fanget 10 av ALLE monstrene i spillet
  -Jeg har slått alle Area Conquest og Original monstrene
  -Jeg har fått tak i alle Celestial våpenene og maksimert kraften dems
  -Jeg har maksimert alle statsene til alle characterene (unntatt Luck, som alle har over 100 på)
  -Jeg har funnet alle Al-Bhed Primerene
  -Jeg har fått tak i alle Overdrivene til alle characterene
  -Jeg har fått alle Aeonene, inkludert Magus Sisters og Anima

Og da begynte jeg å føle at det hele ble litt for lett...men så bestemte jeg meg for å prøve noe nytt (for meg); Jeg spiller spillet uten Sphere Grid (Den som gjør at du blir sterkere og alt det). Dette blir kalt Nsg (No Sphere Grid).
Jeg har brukt 19 timer og skal til å kjempe mot Everae. Denne kampen blir nok den vanskeligste i hele utfordringen uten to kjære gjenstander: Underdogs Secret og Poison Fang. (De gjør veldig stor skade på fiendene).

Men det er ikke det vanskeligste som det kan bli. Noen foretrekker heller å spille noe som blir kalt: NsgNsNcNoNeNneNbb. INGEN har klart det enda. Mange sitter fast på den siste fienden i hele spillet, etter å ha spilt i over 200 timer.

Nsg – No Sphere Grid
Ns – No Summon (Bruk av spesielle monstre som du kan bruke i kamp)
Nc – No Customizing (Noe som kan gjøre våpnene dine bedre)
Ne – No Encounter (Du kan ikke rømme fra kamper)
Nne – No [No Encounter] (Du kan ikke bruke noe som gjør at du ikke møter fiender rundt om kring)
Nbb – No Blitzball (Du kan ikke spille Blitzball, som er en sport i spillet, for å skaffe deg gode gjenstander)

Jeg liker det at man kan gjøre dette, det gir mer glede av et enkelt spill. Du kan heller ikke klage over at det blir for lett lenger. Istedenfor å kjøpe nye spill hele tiden, kan du heller bare gjøre et av spillene dine litt vanskeligere selv!

When He's Alone

When He's Alone

I'm sorry I was born
I'm sorry I'm still breathing
I'm a needle, I'm a thorn
Didn't think that you'd leaving

Hate me
Make me
Regret
Haunt me
Chase me
I'm upset
So, I go, you'll never see me again!
I hate this fucking pain, now

So I ran away from your home
Now I'm all alone, and I hate it
Turn off the lights
I'm sick, can't relate it

I'm sorry I was born
I'm sorry I'm still breathing
I'm a needle, I'm a thorn
Didn't think that you'd leaving

I'll devote my life; as you asked me to
I'll lay down my knife; as I want to do

Hate me
Make me
Regret
Haunt me
Chase me
I'm upset
So, I go, you'll never see me again!
I hate this fucking pain, now